Natur og Samfunn AS

Konsulentfirma med lang erfaring knyttet til å levere miljøfaglige data og rapporter til både offentlig og privat sektor.

Vi gjennomfører

Kartlegging av Naturmangfold

Natur og Samfunn AS er blant de i landet med mest erfaring knyttet til å utfører Naturkartlegging med bruk av miljødirektoratet sin instruks (med bruk av NIN-metodikk). I tillegg utarbeider vi skjøtselsplaner, kartlegger funksjonsområder for fugl og vilt og mye mer.

Konsekvensutredning

Natur og Samfunn AS har lang erfaring med fra gjennomføring av konsekvensutredninger. Vi bruker nå Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger.

Akvatiske undersøkelser (marint og ferskvann)

Vi gjennomfører ferskvannsundersøkelser og overvåkning. Gjennom dette bestemmes økologisk og kjemisk status for vannforekomstene. Når vi arbeider marint benytter vi en ROV og grabb fra båt.

Ytre-miljø

Natur og samfunn AS har ansatte med solid erfaring knyttet til arbeid med ytre-miljø (YM) i bygg- og anleggsprosjekter.

Planarbeid

Natur og Samfunn AS har ansatte med plankompetanse, og vi kan blant annet bidra med planprogram og planbeskrivelser

Restaurering av natur

2021-2030 er definert av FN som tiåret for restaurering av natur. Natur og Samfunn AS har jobbet med dette i flere tilfeller og kan bidra med både prosjektering og gjennomføring av restaureringsprosjekter.

Gratis bistand

Jobber du med en sak som angår naturmiljøet og er usikker på hvordan det skal håndteres?  Ta kontakt på telefon eller epost så skal vi prøve å hjelpe deg. 

Miljøundersøkelser

Natur og Samfunn AS kan bistå eller gjennomføre resipientundersøkelser for kommuner og private selskaper. Kundene kan selv velge om de ønsker opplæring slik at de

Les mer »

Fiskeundersøkelser

Vi gjennomfører fiskeundersøkelser med elektrisk fiskeapparat og nordisk oversiktsgarn. For elfiske benytter vi moderne fiskeapparater produsert av E-Fish Technology. Bruk av elfiskeapparat kan også brukes

Les mer »

Viltovervåking

I mange utbyggingsprosjekter er det behov for forundersøkelser og etterundersøkelser av vilt og fugl, gjerne i forbindelse med veganlegg eller vindmøller. Vi bistår gjerne med

Les mer »

Resipientundersøkelser

Natur og Samfunn AS kan bistå eller gjennomføre resipientundersøkelser for kommuner og private selskaper. Kundene kan selv velge om de ønsker opplæring slik at de

Les mer »