BREEAM Økologi

Natur og Samfunn AS gjennomfører BREEAM Økologi, der vi bistår gjennom hele prosessen fra kartlegging av tomten til prosjektet er godkjent av revisor. Våre økologer har lang erfaring, og vi finner løsninger for forbedring at tomtens økologi som utnytter potensialet for flest mulig poeng på LE2, LE4 og LE5.

Vi kan også utarbeide forvaltningsplan og bistå med den praktiske etableringen av grønne områder, slik at tiltakene blir tilført nødvendig kompetanse og blir vellykket.