Konsekvensutredninger

Vi har lang erfaring i gjennomføring av konsekvensutredninger i forbindelse med reguleringsplaner. Vi har gjennomføre konsekvensutredninger for bl.a. deponiområder, knuseverk, store vegutbygginger, vindmølleparker, jernbaneutbygginger, boligområder og mye mer. Vår høye naturfaglige kompetanse koblet til inngående kjennskap og bruk av utredningsmetodikk etter SVV sin veileder V712 gjør oss i stand til å gjennomføre utredningene med høy faglig kompetanse, raskt og rimelig, og med fornøyde kunder. Oppdragsgivere har vært bl.a. kommuner, Statens vegvesen, Jernbaneverket/Banenor, Statnett og private utbyggere.

Ta kontakt for bistand.