Miljøundersøkelser

Natur og Samfunn AS kan bistå eller gjennomføre resipientundersøkelser for kommuner og private selskaper. Kundene kan selv velge om de ønsker opplæring slik at de kan benytte ledig kapasitet til å gjøre deler av undersøkelsen selv, eller om de ønsker å overlate alt til oss. Resipientundersøkelser som skal gjøres etter krav i vannforskriftens veileder kan være dyrt å gjennomføre om et konsulentselskap skal gjøre hele jobben. Dette fordi det kreves månedlig prøvetaking av vannsøylen, noe som betyr mange konsulenttimer og ofte også månedlige reiser og reisetid. Ofte har kunden både ledig kapsitet og tilgang til båt. Vi kan gjennomføre en opplæring og klargjøre og låne ut nødvendig utstyr og prøvebeholdere slik at kunden kan gjøre denne delen av jobben selv.

Dette kan redusere kostnadene i selve gjennomføringen. Offentlige etater kan også spare betydelige kostnader ved å slippe å lyse ut jobben offentlig og gjennomføre en konkurranse, da prisen kan komme under innslagspunktet for konkurranse ved offentlige innkjøp.