Viltovervåking

I mange utbyggingsprosjekter er det behov for forundersøkelser og etterundersøkelser av vilt og fugl, gjerne i forbindelse med veganlegg eller vindmøller. Vi bistår gjerne med å dokumentere viltforekomster.