Rullering av kommuneplan i Åfjord

I forbindelse med rullering av kommuneplan i Åfjord har vi kartlagt biologisk mangfold på en rekke arealer som planlegges brukt til forskjellige formål, alt fra hytte og boliger til småbåthavner.